Příprava podkladů v programu Figma.

Jestrab_blue_512
kraje_CR