č. kanáluOZNAČENÍDisplay
1KK zásahový
2NN záložní
3II součinnost
4SS štábní
5Uxúzemní kmitočet ÚO
6Axxpřevaděčový kmitočet ÚO
7volitelnévolitelné
8volitelnévolitelné
9A8A8 tunel/opakovač
10volitelnévolitelné
11P1P1 propoj
12P2P2 propoj
13volitelnévolitelné
14volitelnévolitelné
15V1V1 výcvik
16V2V2 výcvik